2016 Noaze – Wupstraat Muizen

2016

16 woningen met ondergrondse parkeergarage.

Wupstraat, Muizen

Soprim@ immo nv, Brussel

Meer info » Plannen »

De projectzone betreft een binnengebied achter de lintbebouwing van en bereikbaar via de Wupstraat en wordt in het zuiden begrensd door de overstromingsgevoelige Baer-beek en domein Planckendael. Het terrein ligt in helling naar de Baerbeek toe … het maximaal behoud van het natuurlijk terreinprofiel vormt een belangrijke randvoorwaarde tot de ontwikkeling van de site.

Voor deze site werden achtereenvolgens 4 masterplan-invullingen geconcipieerd. Zowel het 1ste ontwerp voor 60 service-flats als het 2de ontwerp voor 30 seniorenappartementen en 3de ontwerp voor 24 seniorenflats werden na een moeilijk parcours vanwege de bouwkundige administratie uiteindelijk negatief geadviseerd. De potentie van de site diende uiteindelijk gereduceerd tot 16 grondgebonden rijwoningen.

De nieuwe woningen worden per vier gekoppeld en ingeplant rond een centraal gemeenschappelijk plein. De inplanting laat ruime doorzichten naar de omgeving toe en garandeert een grote doorwaadbaarheid van het terrein. De woningen worden ruimtelijk afgebouwd naar de randen van het projectgebied toe … de privé-tuinen maken deel uit van de groene rand-bufferzones. Binnen een gevarieerd woningaanbod zijn verschillende inrichtingen mogelijk. Onder het plein wordt een gemeenschappelijke ondergrondse parkeerruimte voorzien.