1997 Kantoren De Zeeridder

Kantoren Stad Mechelen | deel van Chevalier Marin site

1997

Befferstraat , Mechelen

Willemen GC nv, Mechelen

Meer info »

Het gebouw situeert zich in de historische binnenstad van Mechelen en vormt één der sluitstukken van het  inbreidingsproject voor sociale huisvesting Chevalier Marin welk in 1992 werd opgestart mede onder impuls van Domus Flandria (Vlaamse Gemeenschap). Het herbergt sinds 2001 diverse diensten van de Stad Mechelen.

Het hoofdgebouw van het complex heeft identiek hetzelfde volume als het voormalige bureelgebouw van de brouwerij Chevalier Marin. De funderingen van het bestaande gebouw werden stevig  genoeg bevonden om hierop het nieuwe kantoorgebouw aan te zetten. Vanuit de bestaande kelder kon op eenvoudige wijze de verbinding gerealiseerd worden met de reeds bestaande naastliggende ondergrondse parking van de site.

Het kantoorgebouw aan de Befferstraat, grenst langsheen de straatzijde enerzijds aan de classicistische gevel “De Vier Emmers” en anderzijds aan een sober appartementenblok. Een opdeling van de gevel in verschillende volumes met een eigen materiaalgebruik, laat toe het nieuwe gebouw specifiek aan te sluiten op de aangrenzende gebouwen.

Het overigens volledig glazen hoofdgebouw met performante buiten-zonnewering wordt aan de classicistische gevel rechts aangesloten door een strakke gevelstrook in arduin.  Aan de andere zijde zet het gebouw zich als sterk referentiepunt af tegen het naastliggende appartementsgebouw door een opvallend gesloten volume in blauw geglazuurd metselwerk welke als “circulatietoren” fungeert. Het glasdallen-patroon zorgt voor de diffuse lichtinval.

Een conisch ellipsvormig volume boven de publieke doorgang verbindt – als open poort naar het binnengebied – beide delen van het gebouw. Het werd een louter representatieve functie toebedeeld met ruim aansluitend dakterras.

Het begeleidende langwerpige achtergebouw respecteert de oorspronkelijke bouwlijn van de brouwerij en begeleidt de publieke doorgang met een transparant gelijkvloers. De meer besloten verdiepingen confronteren het gebouw met de overliggende sociale woningen. De cafetaria op de  bovenste verdieping biedt een uitzicht op de tuin van het aangrenzend pastoraal centrum en de historische binnenstad.