2005 Bonduelle – Manewater

5 urban villa’s

2005

Bonduelle site, Mechelen

BPN nv, Wilrijk & Manewater bvba, Antwerpen

Meer info » Plannen »

De site – grenzend aan de Vrouwevlietvallei en betiteld als “woonprojectzone met landschappelijke waarde” –  beschikt over een globaal vlak reliëf uitgezonderd een verhoogd maaiveld-plateau met waterbekkens als erfenis van de vroegere “conserven-activiteiten” van de firma Bonduelle. Deze worden gerenoveerd en geïntegreerd in het project.

Aan de zuidelijke terreingrens wordt aansluitend aan het verhoogde maaiveld-plateau met de bestaande waterbekkens “een landschapsplooi” aangebracht, “een groene rug” die de site definieert ten aanzien van de aanleunende bedrijfszone langsheen de Maanstraat-Hoeveweg. Er wordt eveneens terug aansluiting gezocht bij het eco-systeem van de Vrouwevlietvallei door het herwinnen en uitbreiden van de vroegere winterbedding van de Vrouwevliet als omringende “slotgracht”. Centraal op de site wordt op maaiveldnivo een “stedelijk plein” georganiseerd binnen een diffuus circulatiepatroon in integrerende coherentie met het “groene landschap”.

De inplanting der vijf gebouwen – totaal 100 wooneenheden – streeft naar een maximale vrijwaring van het binnenterrein. De gebouwen zijn diagonaal straalsgewijze ingeplant naar het landschappelijk groengebied van de Vrouwevlietvallei.

De enige ontsluiting tot de site voor gemotoriseerde verkeer wordt vanuit de Borgersteinlei geleid langsheen de oostelijke grens van het terrein. Hierop worden via minimale penetraties op het terrein de toegangen tot de diverse parkeer- en stalplaatsen aangesloten. Het “zachte verkeer” wordt via een éénduidige diagonale as de site ingeleid

De programmatorische invulling der gebouwen omvat 100 wooneenheden en is samengesteld met zes verschillende woontypes in variërende grootte en waarvan 2/3 beschikken over een twee- hetzij driezijdige gevelgerichtheid. Elke wooneenheid beschikt over minstens één hetzij twee ruime terrassen van 19 of 28m².

Het bovenliggende hoofd-gebouwdeel wordt in alle gebouwen op hetzelfde nivo aangezet en de onderliggende inkomhal wordt transparant gematerialiseerd.

Voor sommige gebouwen vormt een deel van het bergingen-volume een verlengstuk-plateau van het verhoogde waterbekkens-plateau. De gevelbehandeling van deze sokkels in tufsteen laat toe deze visueel mee op te nemen in de bermen van het verhoogde plateau.

Voor het maximaal absorberen van de randvoorwaarden bezonning, natuur, industrie, reliëf, enz werd geopteerd voor:

– de potenties van een planmatige modulaire vierkante neutraalvorm (26.20m x 26.20m)

– een centrale circulatie-unit waarbij de wooneenheden worden geschaard rond een centrale circulatiekern en de geveloppervlakte kan gemaximaliseerd worden

– het vermijden van éénrichtingswoningen

Hierdoor kunnen de vier gevelzijden maximaal evenwaardig behandeld worden in een afwisselende interactie met de totale context van de site.