1994 Site Lamot

Stedenbouwkundige Studie

1994

Site Lamot, Mechelen

Architektenkoöperatief bvba, Mechelen

Meer info » Plannen »

Architektenkoöperatief bvba ontwikkelde in 1995 in opdracht van Interbrew NV een masterplan voor de site, welke in 1998 de basis vormde voor het bekomen van de hoogste Mercuriusfonds-subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschap omwille van het geïntegreerde karakter en de originaliteit van het ingediende project. Het masterplan onderging in de navolgende jaren – in opdracht van GL-Group & Wilma PD als bouwheer-promotor – diverse aanpassingen zowel naar organisatie als naar functie-invullingen. De Vlaamse Gemeenschap bekroonde uiteindelijk in 2004 de ontwikkeling van de Lamot-site met de “Thuis in de Stad-prijs 2003”

Bij de organisatie van het binnengebied en de inplanting en opvatting der gebouwen stonden diverse uitgangspunten centraal:

– het maximaal bewaren en herstellen van het initiële stratenpatroon

– een doorgedreven vermenging van functies met behoud van een belangrijk deel van het

  industrieel en historisch patrimonium van het voormalige brouwerijcomplex

– de bestaande monolitische stadsstructuur omvormen tot een activerende impuls zowel

  binnen de site zelf als voor de Mechelse binnenstad.

– door de inbreng van nieuwe en de opwaardering van bestaande circulatiepatronen

  vanuit de randgebieden, de functionele en visuele relaties met de Dijle herstellen en de

  toegankelijkheid en transparantie van de site opwaarderen

– een voetgangersbrug in het verlengde van de ‘nieuwe’ Stoofstraat maakt de verbinding

  met de Vismarkt en ontsluit de site naar de binnenstad toe

De aanleg van het openbaar domein werd gerealiseerd door het architectenbureau

Secchi & Vigano, Milaan ism studiebureau Hevec NV, Rumst.

Het project voorziet uiteindelijk in:

Accor Novotel met 120 kamers en conferentieruimten – 6.000 m²

 commerciële ruimten – 2.500 m² annex ondergrondse parking voor 290 plaatsen – 9.420 m²

 woningbouwproject van 45 woongelegenheden – 4.800m²

 renovatie en herbestemming tot loft en horecazaakvan het historische pand “De Ram” – 1.200 m²

 renovatie, uitbreiding en herbestemming brouwgebouw LAMOT® – 6.000m²