2007 NAC Putte

Nieuw Administratief Centrum

2007

Lierbaan, Putte

AGB Openbaar Domein Putte – Autonoom Gemeentebedrijf

ism Archiles bvba, Geel

Meer info » Plannen »

Het NAC-Putte kon op een unieke plek – in het centrum van de dorpskern – gerealiseerd worden. Zijn publieke functie is complementair en kernversterkend, het gebouw mag en moet zich dan ook performeren in het straatbeeld.

Het organigram en zijn corresponderende oppervlakten resulteerde in ca 4 000 m² netto-oppervlakte.

Omwille van het uitgebreide programma en de rand¬voorwaarden van het enigszins beperkte terrein, was het opentrekken van de gehele straatbreedte noodzakelijk. Daarbij spreidt de organisatie van het programma zich over drie hoofdvolumes:

– twee parallelle gebouwen evenwijdig met de Lierbaan … één aan de straatzijde voor “het dagelijks bestuur” en wijkpolitie, één in het binnengebied voor “de bibliotheek”

– een verbindend tussenvolume loodrecht op de straat bevattende inkom-onthaal en verdeeld over twee niveaus – alle diensten die het meest betrokken zijn op de burger

Het “straatgebouw” wordt iets terugliggend ingeplant ten aanzien van de gevelwand Lierbaan teneinde de voetgangerszone tot de inkom en het binnengebied te verruimen. Om de visuele en fysische transparantie naar het binnengebied te bevorderen, worden tevens het straatgebouw en zijn parallelle tegenhanger achteraan, op kolommen geplaatst … enkel het verbindend tussenvolume ‘staat op de grond’.

De vrije ruimten links en rechts van het centrale volume hebben een ongelijke hiërarchie … de linkerzijde is publieke ruimte, de rechterzijde eerder privatieve ruimte.

De ruwbouw is uitgevoerd op basis van een ‘paddestoelvloer’-constructie. Al het overige is slechts ‘schil’ waarvan de samenstellende elementen – glazen wanden, zonnewering, gevelmetselwerk,ea – niet dragend zijn wat in de toekomst een flexibel invullingsgebruik toelaat.