2000 Lamot – appartementen

45 appartementen | deel van het inbreidingsproject site Lamot

2000

Haverwerf, Mechelen

TV Lamot nv, Antwerpen – GL Participations nv & Wilma Project Development nv

Meer info » Plannen »

HET WONINGBOUWPROJECT

Het woningbouwproject voorziet in 45 nieuwe woongelegenheden, zowel appartementen als duplex-appartementen en rijwoningen met private buitenruimten.

De oorspronkelijke footprint van het stratenpatroon – verdwenen door de expansiedrang van de brouwerij LAMOT® –  werd maximaal geëerbiedigd waarbij tevens de vroegere waterstraatjes, loodrecht naar de Dijle, opnieuw hersteld werden.

Door het bouwblok opnieuw te sluiten ontstaat een omwoond binnenplein met diverse voetgangersrelaties naar het omliggende stratenpatroon. De woongelegenheden aan het Dijle-waterfront zetten de continuïteit van de bebouwing langsheen de Dijle-oevers verder maar zijn tevens ook binnenpleingericht.

De neutrale gevelopbouw in baksteen aan de straatzijden contrasteert met de meer gediversifieerde architectuur van het binnengebied.

De commerciële ruimten, deels weggewerkt in het natuurlijke niveauverschil van het terrein aflopend naar de Dijle, vormen het basement voor het verhoogde binnenplein.

Onder het geheel – samen met het Accor-hotel – bevindt zich nog een ondergrondse parking voor  290 wagens, zowel bereikbaar vanuit de woongelegenheden als het binnenplein.