2013 JVR college

Verbouwing Jan Van Ruusbroeckollege & nieuwbouwuitbreiding auditorium ism P Vidts, Weerde

2013

Forumlaan, Laken-Brussel

Jan-Van-Ruusbroeckollege VZW, Laken-Brussel

Meer info » Plannen »

De oorspronkelijke gebouwen dateren van 1966 tot 1968. Sinds 1987 werden diverse uitbreidingen toegevoegd aan de bestaande gebouwen.

De huidige realisatie voorziet in essentie:

– de nieuwbouw van een auditorium en een naastliggende nieuwe circulatiezone ten aanzien van het bestaande schoolgebouw

– de herinrichting en herbestemming van de aanhorige delen binnen het bestaande schoolgebouw

Nieuwbouw auditorium.

De nieuwbouw voorziet in een auditorium met ca. 220 zitplaatsen en aanhorige accomodaties en situeert zich in de noordelijke hoek van het terrein. De voorgevel lijnt zich op het sporthal-gebouw van de school langsheen de Forumlaan.

Het nieuwbouwvolume wordt planmatig in trapvorm langsheen de bestaande toegangshelling aangesloten op het het halfondergrondse niveau van het bestaande schoolgebouw. Hierdoor kon zowel de ruimtelijke en visuele impact van het nieuwe volume vanuit het bestaande schoolgebouw als de hoogte van het nieuwe volume beperkt worden  … het desbetreffend dak is dan ook uitgevoerd als groen dak.

Het gedifferentieerde nieuwbouw-volume wordt bepaald door de auditoriumruimte enerzijds en de aansluitende hogere podiumruimte anderzijds. Door de intern trapvormige opbouw van het auditorium zelf worden de hierdoor onderliggende ruimten benut als atelier en technische ruimten.

Tussen het auditorium en het bestaande schoolgebouw is een circulatiezone voorzien die gelijkvloers de interne verbindingen tussen nieuwbouw en bestaande verzorgt en op de verdieping de hernieuwde toegang tot de conciërgewoning.

Het auditorium krijgt tevens een “publieke toegang” langs de straatzijde en een “dienst-toegang” ter plaatse van de podiumruimte. Beide toegangen worden via een manifest aanwezige “geveltrap en -hellend vlak” bediend vanaf de variërende voetpadniveau’s van de Forumlaan.

In materiaalgebruik wordt zowel binnen als buiten geopteerd voor antracietkleurige betonnen-sandwichpanelen. In contrast hiermee wordt het interieur van het auditorium verzacht door het gebruik van een houten vloer / voltapijt combinatie in combinatie met stoffen zetels.

Herinrichting aanhorig schoolgebouwdeel.

Het tegen de nieuwbouw aansluitende deel van het bestaande schoolgebouw wordt heringericht als bijkomende sanitaire ruimte, kleedkamers, berging en foyer. Het dak van de nieuwe bergruimte langsheen de zij-perceelgrens wordt het dakterras van de heringerichte conciërgewoning.