2015 Papenhof – De Hofkes

97 eengezinswoningen

start der werken 2012, oplevering fase 1: 2015

Site Papenhof, Mechelen

THV Papenhof – Willemen GC nv, Mechelen – Democo nv, Hasselt

Meer info » Plannen »

De site is gelegen in het noordoosten van Mechelen, tussen de wijk Nekkerspoel en de open ruimte van de Vrouwvlietvallei. Op basis van het RUP-Papenhof Mechelen – 2005 – schreef de Intercommunale IGEMO-Mechelen als grondeigenaar in 2009 een PPS wedstrijd- procedure uit voor de realisatie van een deel van het projectgebied. De THV Ontwikkelingscombinatie Papenhof werd als laureaat aangeduid om de 97 grondgebonden rijwoningen en ondergrondse parkings, verdeeld over drie clusters, gefaseerd uit te voeren.

In de drie clusters worden verschillende woontypes verwerkt. Het woningtype per bouwblok wordt bepaald ifv zijn ligging en/of oriëntatie. Elk bouwblok is een samenvoeging van rijwoningen binnen een breedte-modulatie van 6.00m. De éénduidigheid van de draagrichting der vloer- en dakplaten van scheimuur tot scheimuur garandeert een efficiënte uitvoering zonder bijkomende dragende constructie-elementen. Binnen deze basisstructuur worden ontwerp-spelregels vastgelegd teneinde met een aantal vaste elementen – zowel qua functie als inrichting – een maximale planindelings-vrijheid te bekomen.

Vertrekkend met deze ruimtelijke “beperking” wordt een scala aan inrichtingsmogelijkheden voorgesteld.

Een specifieke gevelconfiguratie en een variërend materiaalgebruik beogen de herkenbaarheid en het individueel karakter der woningen. Alle gevelconfiguraties zijn evenwel dusdanig samengesteld dat interne flexibiliteit steeds opgevangen kan worden. Gezien de doorgedreven standaardisatie is het steeds mogelijk om in een latere fase bijkomende toevoegingen aan de gevel mogelijk te maken (bijkomende zonneweringen, groene panelen, ed..)