2000 Lamot – Brouwgebouw

Brouwgebouw renovatie en herbestemming | deel van het inbreidingsproject site Lamot

2000

Haverwerf – Mechelen

Stad Mechelen

ism 51N4E Space Producers, Brussel (scenario)
ism Voet-Theuns Architecten, Antwerpen (inrichting erfgoedcentrum)

Meer info » Plannen »

BROUWGEBOUW

Het voormalig brouwerijcomplex LAMOT® lag midden in de historische binnenstad van Mechelen, gemeerd aan de Dijle. Een brouwerij bevond zich al in 1627 op deze plaats, in de Steenstraat, waarin het familiebedrijf ‘Lamot’ zich in 1855 vestigde. De groei van LAMOT® in de loop der 19e en 20ste eeuw tekende deze buurt. De kleinere panden van de aanpalende straten werden aangekocht, afgebroken en/of verbouwd voor de verdere expansie van de brouwerij. In 1994 werden de activiteiten er stopgezet en de brouwerij gesloten.

De basisfilosofie van het brouwgebouw-project behelst een doorgedreven vermenging van functies met behoud van het belangrijkste deel van het industrieel en historisch patrimonium van de voormalige brouwerij. De originele structuur van het gebouw is een conglomeraat van diverse kleinere gebouwen. Het is sinds haar ontstaan en voornamelijk sinds 1922 onderdeel van een continu proces van uitbreiding en sloop waarbij overbodige onderdelen probleemloos werden afgebroken en nieuwe volgens noodzaak werden toegevoegd. Tijdens het ontwerpproces werd getracht deze eenvoudige logica verder te zetten.

De omschakeling van het bestaande gesloten gebouwencomplex tot een openbaar gebouw maakte duidelijke visuele en relationele ingrepen noodzakelijk. De eerste verdieping van het gebouw werd via een éénduidig gematerialiseerde horizontale incisie opengewerkt naar zijn omgeving … Mechelen Centraal als venster op de stad.

Zo ontstaat een drievoudige horizontale geleding:

– een commerciële basis met plaats voor winkels en waarbinnen de initiële brouwzaal   wordt gerestaureerd als Grand Café Lamot

– de stedelijke foyer Mechelen Centraal – 800 m² bel-étage … het volledig openwerken   van dit niveau over de ganse gebouw-oppervlakte wordt de materiële vertaling van de publieke transparantie naar het water en de Stad

– een massieve bovenbouw: een dag- en kunstlichtzaal telkens voor 250 personen en

diverse kleinere projectruimtes met hun eigen ruimtelijke eigenheid vinden hier hun plaats

Programma-eisen verplichtten tot een nieuwbouwtoevoeging welke vertaald werd binnen eenzelfde rudimentaire materialisatie als de bestaande gebouwdelen … een met glas “ingepakte ruwbouw”. Het voorziet in de hoofdtoegangszone tot Mechelen Centraal, het transparant auditorium voor 300 personen en een panoramisch dakterras. Het draagt in zijn transparantie bij tot de signaalfunctie van het gebouw. Door zijn bewust “anders zijn” en de hedendaagse uitstraling wordt de nieuwbouw tevens deel van de gefaseerde ontwikkelingsgeschiedenis van het gebouwencomplex en past het zich in in de historische continuïteit.