2018 Scipstrate

Verbouwing – 4 appartementen

2018

Lange Schipstraat, Mechelen

CMCC bvba, Mechelen

Meer info » Plannen »

Het bestaande gebouw gelegen Lange Schipstraat 56 wordt afgebroken.
Een nieuwbouwvolume met 4 verdiepingen vervangt de bestaande toestand.

UITGANGSPUNTEN BOUWVOLUME

Openleggen vliet
Met dit ontwerp stellen we voor om de huidige overwelfde aftakking van de vliet opnieuw open te stellen voor de gemeenschap. De achterliggende gedachte hierbij is de gevel  van de Dijle-oever zo attractief mogelijk te maken en voor de woongelgenheden een maximum aan zichtbaarheid te geven.

Bouwvolume
Het gabarit van de nieuwbouw refereert  naar het recent vergunde volume van het woningbouwproject in de Lange Schipstraat van architect S. Beel. Een plaatselijk verhoging van het gabarit  is hier perfect te verantwoorden  als ruimtelijk antwoord tov de straat ’t Plein aan de andere oever van de Dijle.

Het volume telt 4 verdiepingen, waarvan de bovenste plateau tov alle gevels wordt  teruggetrokken.

Aan de waterzijde volgt het volume, over de volledige bouwhoogte de insteek van de vliet.

Een centrale patio maakt lichtinval op elke niveau mogelijk. Teneinde geen lichtkoker-effect te bekomen wordt het volume naar de Lange Schipstraat toe afgebouwd tot het huidig straatgabarit.

Wachtgevels
De rechtse wachtgevel (gezien vanaf Dijlepad) is tgv de gemaakte insteek van de vliet gedeeltelijk weggewerkt. We stellen een verlaging van deze scheimuur voor tot 2.80m tov het niveau terras gebuur rechts (gezien vanaf Dijlepad) en krijgen hier een driegevel gebouw ipv pand in de rij.

De vliet vormt hier de aanleiding om de gevelsprong te verantwoorden. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende inkijk en zichten worden hier correct gerespecteerd. Het voorstel werd afgetoetst aan de wensen van de betrokken aanpalende eigenaar. In samenspraak wordt voorgesteld op terras 2° en 3° verdieping een verhoogde (1.70 m), ondoorzichtige glazen balustrade te voorzien teneinde de inkijk naar terras Lange Schipstraat 58 te beperken.

Wat de linkse wachtgevel betreft volgen we de huidige perceelgrens, in de wetenschap dat  de aanpalende eigenaar eveneens de Dijle-oever als bouwlijn in een toekomstig project kan volgen. Teneinde de wachtgevel niet verder te benadrukken wordt het duplex-volume op de vierde verdieping tov de zijgevel 3,00m terug geplaatst.

Straatgevel
De straatgevel krijgt een open karakter.
Op het gelijkvloerse niveau wordt de gevel over een hoogte van min. 3.75m opengewerkt. Zowel afsluitpoort als parkeersysteem worden met transparante metalen platen afgewerkt.
De doorgang naar een open fietsenstalling (patio) en inkomdeur  wordt verhoogd tot 4,00m.
Op de 1° verdieping bevindt zich het inpandig terras aan de slaapkamers.

PARKEREN

Parkeersysteem
Het voorgestelde parkeersysteem houdt 5 parkeerplaatsen in.
Binnen de voorgesteld portiek(gevelopening)van 3,75m hoogte kunnen 2 x  2 wagens boven elkaar geplaatst worden, tevens via het systeem 1 plaats in de kelder voorzien worden.

Het parkeersysteem wordt incl. poorten wordt met een licht transparante metalen bekleding afgewerkt – idem als de poort naast het systeem.

Fietsenstalling
Centraal op het gelijkvloers wordt achter het parkeersysteem een open fietsenstalling wordt voorzien voor min 14 fietsen.
Via een ronde opening in vloer 1° verdieping valt daglicht in fietsenstalling binnen.