2012 Site Keerdok

Masterplan Site Keerdok

2012

Site Keerdok, Mechelen

SPV Den Dok – Willemen GC nv, Mechelen – Van Roey vastgoed nv, Rijkevorsel

ism dmvA architecten, Mechelen

Meer info »

Ter herbestemming van de voormalige “Stedelijke Badinrichting en Douane-Entrepot” – 1924 – werd in 2011 onder de naam Stadsvernieuwingsproject “Den Dok” een PPS-onderhandelingsprocedure opgestart door de Stad Mechelen.

In samenwerking met dmVA-architecten, Mechelen werd een studie ontwikkelt die enerzijds een stedenbouwkundig luik bevat en anderzijds de specifieke behandeling van “Den Dok” zelf.

Stedenbouwkundige studie

Het Ruimtelijk Structuurplan Mechelen – 2001 – herbestemd de site tot zone voor gemengde stedelijke ontwikkeling voor wonen en gemeenschapsvoorzieningen. De primordiale doelstelling van onze studie is dan ook de ontsluiting naar de binnenstad en de maximale benutting van “wonen aan het water”.

Hiervoor zijn een aantal uitgangspunten van toepassing.

De G.Gezellelaan en de viaduct over de Dijle vormt een barrière ten aanzien van de kernstad…er wordt voorgesteld de viaduct te vervangen door een lage brug op doorlopend rijbaan-niveau.

Vanuit een totaalvisie mbt de herinrichting van de Mechelse Vesten kunnen de ‘baan winkels’ verplaatst worden naar een zone dichter tegen de E19…zodoende worden potenties gecreëerd tot stedelijk wonen op schaal van de G.Gezelle-boulevard. De vrijgekomen zone wordt trapsgewijs afdalend naar het water uitgebouwd. Op een sokkel van commerciële- en horeca activiteit wordt een gecombineerde vorm van wonen enerzijds “aan de Vesten” en anderzijds “aan het water” georganiseerd. In het bouwblok ontstaan uitsnijdingen die organisatie- en zichtassen creëren in interactie tussen het historisch stadsweefsel en “het water”. Zij zijn medebepalend voor de volumeconfiguraties, vertaald in een stedelijke wand langsheen de G.Gezellelaan tegenover een open architectuur van middelhoge woontorens verwijzend naar de ontwikkelingen aan de overliggende Winketkaai. Tussen beide bouwentiteiten ontstaat een groene semi-publieke ruimte. Een ondergrondse parking ondervangt de nodige parkeerbehoefte.

De deelsite achter “Den Dok” wordt via een aantal urban villa’s ontwikkeld als open groene woonzone op het schiereiland met een woontoren als landmark-herkenningspunt van het schiereiland aan de samenvloeiing van Dijle en Afleidingsdijle.

De herprofilering van de Keerdok-randen stimuleert de interactie tussen “de landfuncties” en het water. Dit kan resulteren in de uitbreiding van de jachthaven, de aanleg van een drijvend openluchtzwembad en andere vormen van recreatieve exploitaties.