2013 Lessius Hogeschool

Verbouwing en uitbreiding Lessius Hogeschool met auditorium

2013

Molenstraat, Antwerpen

Lessius Hogeschool vzw, Antwerpen

Meer info » Plannen »

In 2008 organiseert de VZW Lessius Hogeschool Antwerpen een beperkte offerte-aanvraag tot realisatie van het Campusgebouw De Molen.

De samenstellende elementen van het ontwerp omvatten enerzijds een nieuwbouwgedeelte als nieuw ontsluitingspunt voor de site in relatie tot een nieuw auditorium en anderzijds het behoud en herbestemming van de direct omringende gebouwdelen.

De hoofdingang van de uitbreiding wordt geënt op de Molenstraat met een duidelijke doorwaadbaarheid naar het hart van de school in visuele relatie tot het openbaar domein. Op het straatniveau wordt de gevelwand maximaal open gewerkt … de bovenliggende gevelwand wordt gesloten en zoekt qua gabarit aansluiting bij de aanpalende gevelconfiguratie.

Onder de hellende vloer van het bovenliggend auditorium voor 250 personen ontstaat op het gelijkvloers een transparante ontmoetings-foyer tussen straat en binnenkoer. Een ruime trappenpartij maakt het auditorium direct bereikbaar vanuit de foyer.

De aansluitende “beschermde” buitenruimte van de foyer differentieert zich zowel in niveau als ruimtelijkheid  ten aanzien van de huidige binnenkoer. Zodoende wordt deze contextueel mee deel van de vernieuwing van de site.

De bestaande inrit naar de behouden ondergrondse parkeerruimte vanuit de Molenstraat kan – in combinatie met voldoende fietsenberging – in dit concept behouden blijven. De ondergrondse parkeerruimte wordt voorzien van natuurlijk daglicht via een verbindende daklichtstrook vanaf de foyer tot de bestaande binnenkoer waar tevens een nieuwe centrale toegang wordt georganiseerd.

Het flankerend bestaand gebouw – voorheen nog dienst doende als parkeergarage – wordt binnen zijn ruimtelijke neutraliteit en structurele eigenheid geherprogrammeerd voor maximaal behoud en hergebruik in de nieuwe context van de uitbreiding. Het bestaande en nieuwe gebouw worden organisatorisch met mekaar verbonden via minimale aanpassing van bestaande circulatiepunten en uitgebouwd tot ontsluiting voor alle lokalen.