2016 De Werve Hoef

Sociale huisvesting – fase 1: 51 woningappartementen

2016

Merksemsebaan, Wijnegem

Ideale Woning cv, Antwerpen

Meer info » Plannen »

Het project behelst fase 1 van een in 2008 door IGEAN – Wommelgem – opgestelde stedenbouwkundige studie in opdracht van het gemeentebestuur Wijnegem. Het projectgebied bevindt zich in de zuidwestelijke hoek van het terrein langsheen de Merksemsebaan en is bestemd voor meergezinswoningen in aaneengesloten en gegroepeerde lintbebouwing – totale oppervlakte ca.4600m². Mede gezien de schaal van de voorgestelde lintbebouwing diende belang gehecht aan transparantie en fragmentering van de bebouwing teneinde zowel de terrein- als de woningerkenbaarheid en -oriëntatie te optimaliseren.

Het projectgebied onderscheidt zich in drie deelgebieden.

Deelgebied A – 35 woningen

Beide bouwzones worden voorzien van een halfondergrondse parking met een gecentraliseerde toegang voor het gemotoriseerd verkeer zodat een minimale belasting van het openbaar domein gewaarborgd is. Door het gedeeltelijk optillen van het bouwblok ontstaat een gelijkvloerse semi-transparantie tav het openbaar domein.

Verspreide verticale ontsluitingen – geënt op de dwarse circulatieassen doorheen het bouwblok – dragen bij tot een fragmenterende leesbaarheid.

Boven de gelijkvloerse woningen bevinden zich tweenivo-woningen geënt op een “opgetilde woonstraat-as”. Het fragmenteren der woningen in combinatie met ruime privé-buitenruimten biedt zowel ruimtelijke erkenbaarheid als duo-transparantie zowel vanuit het bouwblok zelf als vanuit het openbaar domein. De privé-buitenruimten worden tav de woonstraat gedefinieerd door afwijkend gematerialiseerde “tuinbergingen” … hierdoor ontstaat tevens een diffuserende relatie tussen de diverse open ruimten binnen het bouwblok.

Deelgebied B – 10 woningen

Dit bouwblok voorziet vier grondgebonden éénnivo-woningen in combinatie met 4 carports. Binnen eenzelfde filosofie en configuratie als voor deelgebied A worden zes tweenivo-woningen op een verhoogd woonplateau geplaatst.

Deelgebied C – 12 woningen

Het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in deze zone gelijkvloerse handelsvoorzieningen in combinatie met woongelegenheden. Aan de “achterzijde” van de commerciële ruimten worden zes grondgebonden éénnivo-woningen ingeplant die ontsloten en gerelateerd worden via en aan de open ruimte langsheen de oostgrens van het terrein. Op de verdieping bevinden zich zes tweenivo-woningen welke twee per twee bereikbaar zijn via een gemeenschappelijke trapruimte.

Het openbaar domein is geconcipieerd ism Mebumar NV, Moerbeke.