2009 Waverlei

Sociaal huisvestingsproject – 25 woningen ism Archiles bvba, Geel

2009

Waverlei, Putte

Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-o/d-Berg cvba ism. Archiles bvba, Geel

Meer info » Plannen »

Deze woonprojectzone bevindt zich in een ingesloten terrein in het centrum
van Putte, dat langs de Lierbaan begrensd wordt door het Nieuw
Administratief Centrum
Na de grenzen te hebben afgetast ‘resteren ’twee ‘balken’ langsheen de
perceelgrenzen, gaande van de Lierbaan naar de Waverlei. Uitgangspunt
blijft: het respecteren van de afstanden tot de perceelsgrenzen in verhouding
met de hoogte.
Het ontwerp voorziet daarom in het wegnemen (‘uitlichten’ van een halve
module (modulering: wordt ingegeven door de ondergrondse parking en
is bepaald op 7.70 meter) op de tweede verdieping (dwars op het plein
en ‘zon-doorlatend’) en deze neer te zetten op het gelijkvloers, zodat een
‘patio-type’ ontstaat.
Dit resulteert in een meer ‘grondgebonden’ karakter: het inknippen van
‘de balk’ doorbreekt het horizontale en geeft een meer ‘perceelsgewijze’
inplanting. Het patio-type wordt verder uitgewerkt in een gelijkvloers
woonelement met één slaapkamer/twee personen, geschikt voor ouderen.
Erboven wordt een duplex-woning uitgewerkt (die bereikbaar is met één
trap) (een ‘bel-etage’- type) dat een dakterras krijgt ter plaatse van het
‘weggeknipte’ volume.
Belangrijk is het uitgangspunt van ‘doorzonwoningen’, waarbij uitsluitend
vooraan of achteraan wonen gemeden wordt; dit is niet te verzoenen met
óf de oriëntatie, of met het uitgangspunt dat er ‘geleefd’ moet worden
aan de pleinzijde.
Daarnaast worden er ‘afwerkelementen’ aan de koppen ontworpen, één
element in de pleindriehoek hetgeen de driehoek mede moet vormgeven,
en elementen die de driehoek verder ondersteunen en definiëren.
De restruimten langs de terreingrenzen worden ingevuld met gemeenschappelijke
voorzieningen, zoals een overdekte fietsenstalling, een huisvuilberging,
en twee toegangen tot de ondergrondse parking.