1995 BUSO De Beemden

Verbouwing en uitbreiding BuSO (Buitengewoon Secundair Onderwijs), sport-infrastructuur & buiteninrichting

1993 – 1995

Stuivenbergbaan, Mechelen

Stadsbestuur Mechelen

Meer info » Plannen »

De uitbreiding van de school Buso – De Beemden verliep in 3 fasen.

 Een eerste fase – anno 1990 – hield een uitbreiding in van nieuwe leslokalen en ateliers.

De bestaande leslokalen krijgen hierbij een hedendaagse architectuur-aanvulling zonder evenwel hun oorspronkelijke eigenheid te verliezen. De uitbreiding wordt geënt op de initieel excentrische bestaande circulatie-as van de bestaande school; de as krijgt na de verbouwing een centrale ligging.

De circulatie, waarop de beide nieuwe traphallen geplaatst zijn, volgt de natuurlijke glooiing van het terrein en verbreedt zich tot aan de nieuwe refter, die waaiervormig wordt uitgewerkt en een panoramisch uitzicht biedt op het achterliggend Vrijbroekpark.

De markering tussen oud en nieuw wordt gevisualiseerd door een “dakbarst” die enerzijds een natuurlijke lichtinval toelaat en anderzijds de schuine inplanting aangeeft tav het bestaande gebouw waardoor het zijn eigenheid versterkt. Op een nieuwe sokkel, waarvan de hoogte refereert naar de kroonlijst van de bestaande school, worden drie cluster van leslokalen geplaatst.

 In een tweede fase werd – anno 1995 – naast nieuwe invullingen binnen de bestaande structuur – de toegang tot de school herdacht ifv de inplanting van een sporthal en de herstructurering van de buitenruimten. De toegang tot de centrale inkom van het schoolgebouw wordt vanaf de straat begeleid door een gebogen en naar de inkom toe oplopende wand in blauw geglazuurde baksteen.

De sporthal, met zijn licht gebogen dakstructuur, wordt ruimtelijk verbonden met het schoolgebouw via een halfondergrondse fietsenberging in zichtbeton.

 In een derde fase werd de keukeninfrastructuur verder uitgebreid.