2010 Heffen Dorp

Binnenstedelijke ontwikkeling

2010

Dorpsplein, Heffen

Seeldrayers, Heffen

Meer info » Plannen »

De stedenbouwkundige en architecturale studie ter versterking van de dorpskern van Heffen omvat het bouwen van 7 appartementen en 13 grondgebonden ééngezinwoningen met tuin.

Het centrum van Heffen vertoont een aantal doodlopende “insteekstraten” vanuit de omringende straten naar woonclusters toe. De morfologie van deze typische bebouwingswijze vormt het stedenbouwkundig uitgangspunt voor het bouwen in tweede orde binnen dit project.

De nieuwe woongelegenheden passen zich qua inplanting, schaal en verschijningsvorm in in de bestaande dorpsconfiguratie. De appartementen zijn gericht naar het Dorpsplein als versterking van de huidige pleinwand. De grondgebonden woningen herstellen de gevelwonde in de Kazernestraat en worden doorgetrokken tot in het binnengebied waar tevens een ontsluiting is naar voetweg nr.18 voor zacht verkeer