2005 BLO Ter Elst

Verbouwing en uitbreiding BLO (Buitengewoon Lager Onderwijs)

2005

Zandstraat, Duffel

VZW Gemengd Buitengewoon Onderwijs Ter Elst, Duffel

Meer info » Plannen »

Teneinde de benadering en de leesbaarheid van de bestaande school te verhogen wordt een nieuwe wand met ‘schoolpoort’ in de as van de toegangsweg ingeplant. De speelplaats wordt door de inplanting van deze wand gedefinieerd en er ontstaat een natuurlijke begeleiding naar de nieuwe beschermde hoofdinkom.

De bestaande lokalen worden ingericht in die mate dat de bestaande structuur van het gebouw behouden blijft. Door een nieuwe organisatie ontstaat een betere functionele betere verdeling. Een cluster van nieuwe leslokalen wordt voorzien als uitbreiding op de bestaande klassen. Ze zijn geplaatst rond een centrale patio en krijgen een eigen buitenruimte.

De nieuwe sporthal wordt deels op de bestaande structuur geplaatst en deels op kolommen waardoor een nieuwe overdekte buitenruimte ontstaat. De aangewende materialen hebben een vrij industrieel karakter – een functionele ruimte om te bewegen en te sporten.

De gevelopvatting van de school voorziet een wisselende inplanting van de raamopeningen. De kinderen krijgen vanuit de lokalen zodoende een wisselend en speels beeld van de omgeving. De gevelbekleding met geprinte panelen verwijst naar het ‘vlieger-logo ‘ van de school.