1991 Site Chevalier Marin

sociale huisvesting – 185 appartementen | deel van Chevalier Marin site

1991

Befferstraat l Veemarkt – Mechelen

Willemen GC nv ism Domus Flandria, Vlaamse gemeenschap

Meer info » Plannen »

“Chevalier Marin” is een inbreidingsgericht woningbouwproject gebouwd op de terreinen van de voormalige brouwerij Chevalier Marin in het centrum van Mechelen.

Reeds in 1629 werd op deze site brouwerij “Het Hoefijzer” opgericht. Na het fusioneren in 1890 van deze met de nabijgelegen brouwerij “Chevalier Marin” kreeg uiteindelijk in 1907 de brouwerij-site de naam Chevalier Marin NV. De brouwerij bleef actief tot 1986.

Het initiële masterplan werd ontwikkeld in 1991 en omvatte 125 wooneenheden, gelijkvloerse twee-niveau-commerciële ruimten, kantoren en een ondergrondse parking voor de volledige site. Het startschot voor de realisatie van het project werd in 1994 gegeven door het neerhalen van de 35m hoge schouw als laatste restant van het brouwcomplex.

De ontwikkeling kwam tot stand door het samengaan van privé-initiatief met de Vlaamse Gemeenschap in het kader van “Domus Flandria” – urgentieprogramma voor sociale huisvesting –  welke diverse gemeenten mogelijkheden bood tot stadsherwaarderingsprojecten. Binnen de realiteit van de strenge financiële en bouwkundig programmatorische beperkingen werd ook dit project in Mechelen gerealiseerd.

Het ingesloten terrein, gelegen tussen twee invalsstraten naar het centrum toe – Frederik de Mérodestraat en Befferstraat – werd na afbraak stedebouwkundig en ruimtelijk opengewerkt naar zijn randen toe. De herwaardering van de verkrotte Varkensstraat en de inrichting van een nieuwe verbindingsas tussen de Befferstraat en de Veemarkt linken de site opnieuw aan de stedelijke activiteit. Op het snijpunt van deze beide assen werd een nieuw centraal plein geconcipieerd waarrond de wooneenheden werden ingeplant.

De nieuwe bebouwing is deels pleingericht – ruimtelijk vertaald door 4 hoekgebouwen – en deels begeleidend naar de randen van het terrein toe. De vier iets hogere hoekgebouwen definiëren het plein – de aansluitende lintbebouwing sluit aan bij de bestaande randbebouwing rond de site.

De 185 sociale woongelegenheden – opgericht voor de Mechelse Goedkope Woning CV – zijn verdeeld over vier “woon-armen” en zijn geschakeld aan open gaanderijen. In functie van de oriëntatie zijn “voor- of achtergevel” plein- of randgericht. De gelijkvloerse woonniveau’s zijn boven het straatniveau ingeplant teneinde de privacy te bevorderen ten aanzien van het openbaar domein.

De vlotte bereikbaarheid van het gebied bood de mogelijkheid om de nieuw ontstane en gedeeltelijk bestaande parkeerdruk op het terrein zelf op te lossen. Een parkeergelegenheid van 200 wagens werd ondergronds georganiseerd.

Op de aansluitingszones van de site met het bestaande stadsweefsel tpv Veemarkt en Befferstraat werden navolgend diverse “rand-projecten” gerealiseerd:

Hotel Holiday Inn – Veemarkt Oost – 1999

 Kantoren De Zeeridder – Befferstraat – 2001

 Kantoren – Veemarkt Oost – 2001

 Kantoor & appartementen – Befferstraat – 2008

 Den Arend – Befferstraat – 2008