2002 Lamot – De Ram

Herbestemming ‘De Ram’ | deel van het inbreidingsproject site Lamot

2002

Guldenstraat, Mechelen

TV Lamot nv, Antwerpen – GL Participations nv & Wilma Project Development nv

Meer info »

DE RAM

Huis “De Ram” – anno 1778 – is sinds 1986 een beschermd monument. Het fungeerde tot 1994 als kantoorgebouw van de voormalige brouwerij LAMOT®. Zowel de voorgevel in de Guldenstraat als de achterliggende “interbellum-gevel” in de Zwaanstraat dienden bewaard en geïntegreerd in de nieuwe bestemming van het pand. Naast de volledige gevelrenovaties werden de gelijkvloerse boogpoorten aan de Guldenstraat hersteld in de oorspronkelijke “4-traveeën-ritmering” van de totaalgevel.

De naastliggende panden dienden afgebroken teneinde de toegang tot de Lamot-site te verruimen. Deze wonde ten aanzien van het “Ram”-gebouw werd hersteld door een zijdelingse uitbreiding. Het totale gebouw werd ingevuld met een twee-niveau-horeca-zaak en loft met ruim dakterras. De glazen uitbouw over twee niveaus en de gelijkvloerse toegang tot de ondergrondse parking  werden éénduidig “afgeschermd” met een geperforeerde metalen panelen-patroon die enerzijds het gebouw in diffuse interactie met het openbaar domein plaatst en anderzijds het naastliggende geklasseerde pand  tot duidelijke performantie brengt.