2011 SVM Vilvoorde

Uitbreiding Campus Roosevelt – lagere school, middelbare school en nieuwe sporthal

2011

Franklin Rooseveltlaan, Vilvoorde

DBFM Scholen Van Morgen nv, Brussel

ism dmvA architecten, Mechelen

Meer info » Plannen »

De schoolgemeenschap zit gevangen in een groot binnenstedelijk bouwblok met één hoofdbenadering aan de Franklin Rooseveltlaan en een secundaire toegang via de Hendrik Consciencestraat. Eens voorbij de schoolpoort is er geen leesbare benadering of hiërarchie in de circulatie. Tevens is de site gekenmerkt door een grote grondoppervlakte-inname, een onduidelijke ruimte-afbakening  en een contextloos omgaan met de historische kwaliteit van de site

Met respect voor de erfgoedwaarde van de site – voortuin en ex-kloostergebouw – wordt het voorplein ingericht als “voorsorteerzone”, waarbij via een aangepaste tuinaanleg duidelijk de richting naar de eigen afdeling wordt aangegeven. Geënt op de as worden de verschillende functies ingeplant volgens een dambordpatroon – gebouw/plein zodat een duidelijke oriëntatie en afbakening van de eigen buitenruimte ontstaan. De gedefinieerde open ruimten blijven evenwel zichten over het geheel garanderen. Op het terrein wordt via een samengaan van gebouwen, patio’s, verhoogde plateau’s en open ruimten een evenwicht gezocht tussen de geborgenheid van de eigen buitenruimte en de openheid van de globale schoolgemeenschap.

Het gebouw voor de Lagere Afdeling is ingeplant langsheen de hoofdas en performeert zich als een eenvoudig rechthoekig volume, voorzien van een overdekte speelplaats. De gemeenschappelijke functies bevinden zich op het gelijkvloers, op de verdieping clusters van elk 3 klassen met “doe-ruimten”.

Het centrale gebouw voor de Secundaire Afdeling is opgebouwd op een half-in-de-grond-sokkel in relatie met het kloostergebouw. Hierin bevinden zich de diverse doe-lokalen rond een centrale patio…op het dak de speelplaats.

De sporthal is ingeplant in de hoek van het terrein langsheen de open ruimte der aanwezige sportterreinen zodat geen hypotheek gelegd wordt op de mogelijke verdere ontwikkeling van de site.