2010 Politie Mechelen

Uitbreiding Politie Mechelen

2010

Stompaertshoek , Mechelen

Stad Mechelen

ism A33, Leuven

Meer info » Plannen »

In 2010 schreef de Stad Mechelen een architectuurwedstrijd uit tot uitbreiding van het bestaande PolitieCentrum in de Frederik De Mérodestraat, Mechelen.

Het ontwerp stelt volgende doelstellingen voorop :

. een economische maximalisatie op het terrein en in de gebouwen van beschikbare kwalitatieve dienstruimtes

. een flexibel concept dat herindeling van de beschikbare werkruimtes op eenvoudige wijze toelaat

. een functionele organisatie

. een éénduidig leesbare ontsluitingsstructuur van het gebouw zowel verticaal en horizontaal

. een gebouw met een meer herkenbaar publiek en publiek toegankelijk karakter

Het geheel van het complex resulteert in drie ‘bouwdozen’:

– Het bestaande gebouw aan de F. de Merodestraat, de ‘MERODE’

– Het bestaande naastliggende gebouw aan de Stompaertshoek, ‘P-CENTRAAL’

– Een nieuw afsluitend gebouw  tpv de huidige garageboxen-gebouwen , de ‘HOEK’.

De verbinding tussen de drie volumes gebeurt via  een transparante ‘atrium-schil’ langsheen de zuidzijde van ‘P-CENTRAAL’ . Deze legt de horizontale circulatie en fysische verbinding vast , op elk niveau, tussen de gebouwen onderling in relatie tot de verticale ontsluitingen naar zowel het openbaar als privaat domein. Dit atrium fungeert tevens als mogelijk expansievat naar latere ontwikkelingen in het binnengebied. De ontdubbelde gevel is een conceptmatige toepassing van de ‘klimaatgevel’ .

Het nieuwe gebouw – footprint 800m² – wordt structureel dermate geconcipieerd dat een 2-niveau-ondergrondse parking gerealiseerd wordt.