2003 Kop van Kessel-Lo

Masterplan Kop Van Kessel-Lo

Station Leuven, uitbreidingszone – Martelarenlaan

NMBS, Brussel Euro Immo Star nv, Brussel – GL Participations nv, Houthalen

ism Langzaam Verkeer vzw

Meer info » Plannen »

NAAM PROJECT

KOP VAN KESSEL-LO, LEUVEN

STEDENBOUWKUNDIG MASTERPLAN & ARCHITECTURAAL PROJECT

 

TOTAALPROJECT VOOR DE ORGANISATIE EN ONTWIKKELING VAN HET OPENBAAR DOMEIN, DE GEBOUWEN VOOR AANVULLENDE STATIONSFACILITEITEN, 35 PARKWONINGEN, EEN ***HOTEL MET CONGRESFACILITEITEN, KANTOREN, COMMERCIEEL CENTRUM, LEISURE EN ONDERGRONDSE PARKING

 

OPDRACHTGEVER

NMBS, BRUSSEL

EURO IMMO STAR NV, BRUSSEL

 

PROJECTTEAM

GROUP GL INTERNATIONAL, HOUTHALEN

PELLIKAANBOUW, ZAVENTEM

ARCHITEKTENKOOPERATIEF BVBA, MECHELEN

LANGZAAM VERKEER VZW, LEUVEN

 

LIGGING

STATION LEUVEN – UITBREIDINGSZONE MARTELARENLAAN

 

BOUWJAAR

WEDSTRIJDPROJECT 2003

 

 

 

Dit multifunctionele project Martelarenlaan ontwikkelt – binnen zijn belangrijke ankerfunctie tussen beide stadsdelen – commerciële ruimten, horeca, leisure, kantoorruimten, hotel en wonen tot één interactief geheel.

Het project integreert zich tevens in een aantal te realiseren randvoorwaarden zoals oa de spooroverkapping van Ph.Samyn & Partners, de herbestemming van de Centrale Werkplaatsen tot woonproject en het parkproject langsheen de spoorwegbedding tussen de Tiense- en de Diestsesteenweg.

 

De lancetvorm van het terrein vormt de basis voor een lineaire ontwikkeling langsheen de spoorwegbedding. Alle volumes worden in bescherming genomen door een neutrale, licht golvende architecturale geste welke zijn maximale beweging haalt aan de stationsingang. Aan de zuidzijde wordt het volume ontdubbeld en begeleidt alzo de penetratie van de groene as van het park. De op een sokkel geplaatste woningen zoeken geleidelijk aansluiting bij de bebouwing van de Martelarenlaan. De drie kantoortorens vormen als “landmark” de link met de typologie van de stedelijke randbebouwing aan de Leuvense overkant.

Het centrale “stationsdeel” omvat diverse functies welke binnen een ruimtelijk scenario op twee niveaus visueel en organisatorisch gerelateerd zijn. Het “benedenplein” vormt hierbij – mede als verlengstuk van het gereorganiseerde openbaar gebied “Kop van Kessel-Lo” – het voornaamste scharnierpunt.

Naast de opportuniteit van nieuwe functies is het creëren van een stations-“gezicht” voor Kessel-Lo een hefboom voor de ontwikkeling van dit stadsdeel en een vlottere verbinding met de binnenstad.

 

Algemeen

 

Eigenheden en randvoorwaarden van de site:

 • de ligging aan het station : mobiliteit binnenland en TGV-verkeer – zeer gunstige ligging voor hotel, congres en kantoor-accomodatie
 • de link met het stadscentrum:
  • het totaalconcept met de diverse functie-invullingen versterkt de aantrekkingskracht van de plek en maakt eveneens een fysieke link met Leuven-centrum mogelijk
  • tevens wordt de ontsluiting van de randgemeente Kessel-Lo naar Leuven-centrum hierdoor bevorderd
  • een verbrede doorgang onder de sporen maakt de verbinding tussen de Bondgenotenlaan en de Martelarenlaan.
 • de ligging en de context van het project veroorzaakt een verhoogde concentratie van het parkeren: de natuurlijke opportuniteit maakt het mogelijk in het natuurlijke talud de nodige parkeergelegenheden vrij probleemloos op te lossen.
 • het sterke architecturaal element van de spoor-overkapping verhoogt de herkenbaarheid en benadrukt de ruimtelijke verbondenheid tussen de beide stadsdelen.
 • het multifunctionele karakter is een potentiële garantie tot succes.

 

Het indicatieve programma bestaat uit twee onderdelen, die grotendeels opgesplitst zijn volgens de niveaus waarop ze gesitueerd zijn.

De ondergrondse niveaus omvatten de parkeerfaciliteiten voor fietsen en 600 wagens voor NMBS en 300 wagens voor privé-expoitatie. Tevens – aansluitend op de parking – een ondergrondse commerciële ruimte met als optie invulling “leisure”. Schakelpunt is het benendenplein, waar tevens ook toegang naar het hotel voorzien is.

De bovengrondse niveaus omvatten het hotel, een multifunctionele ruimte – met als optie congresruimte –  mogelijk nog te vervangen door kantoren.

 

 

Projectgedeelte “bovengrond”

 

De uitdaging in het project “Martelarenlaan” bestaat er in om de verschillende elementen – parking, commercie, hotel, kantoren – en de functies die daarin uitgeoefend worden, optimaal af te stemmen op de noden die deze locatie vereist, aan dit kruispunt van wonen, werken en vervoer.

Gezien de mobiliteitsproblematiek is het invullen van een dergelijke stationslocatie een uitgelezen opportuniteit om werkmogelijkheden te creëren in de vorm van kantoorruimtes zonder dat deze tot bijkomende auto-mobiliteit dient te leiden.

Het project voorziet een middenklasse-hotel met bijhorende vergaderinfrastructuur mede afgestemd op zakenbezoek – capaciteit 120 kamers van het type *** .

De inplanting van congres- en vergaderfaciliteiten vormt een synergetisch element samen met de kantoren en het zaken-hotel. Afhankelijk van de hotelformule en de kantoorfaciliteiten kan de benodigde oppervlakte aan congres- en vergaderfaciliteiten optimaal ingepast worden.

 

 

Het benedenplein en de link naar het projectgedeelte “ondergrond”

 

Het benedenplein vormt hét scharnierpunt voor de verschillende functies die in het project Martelarenplein ingepast zijn. Het benedenplein is tevens het meest zichtbare en toegankelijke gebied voor dagelijks gebruik. Het zal ingeschakeld worden in het openbaar gebied van de stad en zijn omgeving.

Zodoende wordt een optimale bereikbaarheid naar de verschillende gebruikersgroepen toe (kantoorgebruikers, treinreizigers, hotelbezoekers, parkinggebruikers, fietsers..) – zowel voor validen als minder-validen – optimaal nagestreefd.

Tevens wordt gewaakt over de levendigheid en “het gevoel van”-veiligheid – ook na de kantooruren – door de inbreng van een voldoende groot gedeelte commercie (leisure, eventueel met horeca en shops) in evenwicht met de locatie en eveneens afgestemd op de behoeften van de verschillende categorieën gebruikers (bv. broodjesbar voor kantoorgebruikers, krantenwinkel voor treinreizigers die vanuit dit gedeelte naar de sporen gaan ed).

Een aantal sociale functies (bv. kindercrèche/publieke toiletten..) kan tevens hierop een aanvulling zijn.

De specifieke configuratie van dit plein en de aantakking naar de diverse functies verdient dus bijzondere aandacht.