2010 Tinelsite

Ontwikkeling site Tinel

Edgar Tinellaan , Mechelen

Stad Mechelen

ism A33, Leuven

Meer info »

Het ontwerp kadert in het PPS Stadsvernieuwingsproject Tinelsite dat de Stad Mechelen opstartte in 2010 op basis van het stedenbouwkundige masterplan van De Smet-Vermeulen-Architecten, met de ambitie de site uit te bouwen tot een internationaal forum voor cultuurtoerisme.

Het wedstrijdproject voorziet volgende voornaamste ingrepen.

– Het bestaande Jeugdhuis langsheen de E.Tinelllaan blijft behouden en wordt uitgebreid met een “inpandige” sport-infrastructuur. Het gebouw wordt beiderzijds geflankeerd door twee nieuwe gebouwen … enerzijds aan de zijde van de Van Busleydenstraat voor 50 studentenkamers, ander-zijds aan de zijde van het Park voor 20 studiotelkamers.

– De tuinzijde van de bestaande bebouwing aan de Jodenstraat wordt ten aanzien van het binnen-gebied ruimtelijk afgewerkt door vijf nieuwe patiowoningen samen met het kinderopvangcentrum El Kanthra.

– De bestaande gebouwen in de Kattenbeekstraat -als deel van de rijkswachtkazerne- worden omgevormd tot wooncomplex. De koppen van het gebouw bevatten elk een ééngezinswoning. Het middengedeelte van het woonblok wordt vrij gemaakt voor inrichting van loften met vrij inrichtbare ruimtes en ruime inpandige terrassen.

– Naast het Predikherenklooster – ter afwerking van het bestaande woonblok Jodenstraat-Kattenbeekstraat – wordt een nieuw hotel ingeplant. Alle gelijkvloerse gemeenschappelijke (buiten)ruimten alsook de kamers zijn parkgericht. Langsheen de Kattenbeekstraat verlaagt het volume en zoekt het aansluiting met het bestaande bebouwingsgabarit.

– revalorisatie van “gebouw C”
Het gebouw voor het parkcafé bevat de hoofdtoegang tot de ondergrondse parking. Op het gelijkvloers bevindt zich de portiersloge; de overige ruimte op de eerste verdieping krijgt een publieke functie.
– In- en uitrit van de ondergrondse drie-niveau-parking worden gecombineerd tussen Gendarmehof en de Van Busleydenstraat.