2010 Anco-site

Sociale huisvesting – 21 appartementen

Anco site – Turnhout

De Ark, Turnhout

ism TvdS-architecten, Mechelen & ASH, Mechelen

Meer info » Plannen »

In 2010 organiseert de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Ark, Turnhout een beperkte ontwerpwedstrijd voor vijf verschillende projectzones. Dit ontwerp behandelt de “Anco-site” met de vraag tot realisatie in 1ste fase van 24 sociale huurwoningen.

Het ontwerpterrein ligt in een overgangsgebied langsheen het kanaal Dessel-Schoten, met aan de ene zijde de stadskern Turnhout en aan de andere zijde de groene vinger “De Wieltjens” die tot binnen de ring rond Turnhout reikt. De site is gesitueerd binnen de ruimtelijke differentiatie tussen enerzijds de laagbouw van de sociale woonwijk langsheen de Tichelarijstraat en de hoogbouw van de ANCO-torens langsheen het kanaal.

Aan de ZO-zijde van het terrein langsheen de Tichelarijstraat wordt een ruimtelijk antwoord geformuleerd tegenover het bestaande gabarit van de tegenoverliggende sociale woonwijk, door het creëren van een transparante straatwandconfiguratie met acht grondgebonden woningen.

Vier bouwvolumes worden convergerend ingeplant zo dat enerzijds een visuele en tactiele betrokkenheid van het binnengebied naar het kanaal en anderzijds een ruimtelijke aansluiting ten aanzien van de Anco-torens wordt gewaarborgd. De 1e bouwfase omvat 21 sociale huurappartementen.
De bouwvolumes zoeken – in de 2e realisatiefase – opgaand in hun gabarit naar de NW-zijde van de site, aansluiting bij de Anco-torens langsheen het kanaal. Het binnengebied blijft tevens doorwaadbaar via de NZ-as die de scheiding vormt tussen de beide ontwikkelingsfasen.