2008 Hanswijkstraat

H30 – Renovatieproject
Artistieke werkplaats voor jongerencultuur

2008

Hanswijkstraat, Mechelen

Stadsbestuur Mechelen

 

Meer info »

NAAM PROJECT

H30 – RENOVATIEPROJECT

ARTISTIEKE WERKPLAATS VOOR JONGERENCULTUUR

 

OPDRACHTGEVER

STADSBESTUUR MECHELEN

 

LIGGING

HANSWIJKSTRAAT, MECHELEN

 

WEDSTRIJDPROJECT 2008

 

 

 

Ecologische footprint van het gebouw

 

1.Het bestaande achtergebouw gebouw blijft volledig behouden en wordt gerenoveerd mits zoveel mogelijk hergebruik of recyclage van de afgebroken materialen (bakstenen, balken, dakpannen, radiatoren,…) en participatie van de gebruikers voor arbeidsintensieve taken.

Het gebouw wordt aangepast aan de EPB regelgeving zodat de energievraag laag wordt gehouden.

De ruimtes worden flexibel inrichtbare ruimtes, voor een zo groot mogelijke gebruiksdiversiteit.

 

2.Er wordt een strategie uitgedacht dat zowel op ecologisch als economisch vlak rekening houdt met de gebruikte materialen en de werkwijze .

Op het ecologische vlak wordt rekening gehouden met

  • de hoge arbeidskost van manuren en zal zoveel mogelijk dienst worden gedaan op de participatie van de 15 deelnemers
  • milieuverantwoorde en hergebruikte materialen

Enkel de noodzakelijke processen worden uitbesteed. Hiertoe zal de fasering van het project zeer nauwgezet worden geregeld zodat het project per fase kan uitbesteed worden

 

3.Het voorgebouw wordt volledig afgebroken, het nieuwe gebouw wordt geconcipieerd met het oog op het hergebruik van de nog bruikbare materialen.

 

 

Ruimtelijke context: Omgeving van het gebouw

1.Er wordt een ruimtelijke verbinding met het naastliggende OCMW-terrein gecrëeerd als verruiming van het binnenstedelijk circulatie-weefsel. Het binnengebied wordt zodoende een nieuwe “doorgangszone” vanaf de Ring naar de binnenstad waarbij de laagdrempeligheid kan verhoogd worden.

 

2.Tegelijkertijd wordt echter het betreden van de publieke – semi publieke – private delen conceptueel controleerbaar gemaakt.

 

3.De bestaande sfeer van het binnengebied blijft behouden…het wordt voorzien van verplaatsbare en herinrichtbare elementen die kunnen omgevormd worden tot geluidsdempende units die het huidige akoestisch problematische gebruik van het binnengebied positief kunnen beïnvloeden . De ruimte kan zodoende ook in zijn totaliteit nog flexibel benut worden.

 

4.Het groen in het binnengebied wordt versterkt door bijkomende gevelbegroeiing op bepaalde plaatsen in blijvende interactie met voldoende resterende muurpartijen voor actief gebruik door de graffiti-gebruikers.

 

 

Socio-culturele context: Gebruikers van het gebouw

In zowel ontwerp als uitvoering wordt een hechte samenwerking nagestreefd tussen de ontwerper en de 15 participanten.

In het ontwerp wordt rekening gehouden met de flexibiliteit van het gebouw zodat het voldoet aan de verschillende eisen van gedifferentieerd gebruik.

 

 

Conceptuele strategie tot realisatie

De werkzaamheden worden opgesplitst in verschillende fasen zodat het gebouw steeds (gedeeltelijk) in werking kan blijven.

FASE 1A

Afbraak van het voorgebouw…het hoofdgebouw en binnengebied is toegankelijk vanaf de Hansewijkstraat.

FASE 1B

Opbouw van het voorgebouw als administratief centrum van H30. Hierbij wordt het gelijkvloers gevrijwaard als doorgang naar het binnengebied met een ‘rode loper’ die de voorbijganger begeleid vanuit de straat naar het binnengebied. Het gelijkvloerse gebouwdeel dient als onthaal en verticale circulatie naar de bovengelegen administratieve lokalen.

 

Het bovengelegen volume staat in verbinding met het achtergelegen gebouw. Zodat het één geheel vormt en de gebruikers steeds op een laagdrempelige manier toegang hebben tot het voorgebouw.

Door deze verbinding wordt de rode loper op de benedenverdieping voorzien van een overdekking zodat ook op het gelijkvloers een overdekte toegang tot het achtergebouw mogelijk is.

(Om de activiteiten die zich afspelen binnen de gebouwen leesbaar te maken van op het straatniveau wordt aan het onthaal een scherm geplaatst waarop de activiteiten worden afgespeeld)

Hierna kan de administratie verhuizen zodat deze ruimtes in het bestaande gebouw vrijkomen

 

FASE 2

Doorgang van de binnenplaats naar het OCMW terrein wordt verwezenlijkt door een opening te voorzien in de bestaande achterwand. Hierdoor ontstaat zowel een permanente toegang voor de brandweer als een toegangsweg voor aanvoer van materialen voor de opbouw van het achtergebouw alsook voor leveringen bij het gebruik van H30.

 

FASE 3

Renovatie van het bestaande gebouw

Dit wordt opgesplitst in twee delen zodat het gebouw in werking kan blijven

Om verder verval van het bestaande gebouw te voorkomen wordt als eerste het dak aangepakt zodat men met een waterdicht, winddicht en geïsoleerd volume kan verder werken.

De spanten en balken wordt in mate van het mogelijke behouden en hersteld.

FASE 3A

In het achterste deel van het achtergebouw wordt een lift geïnstalleerd om de toegankelijkheid van het volledige gebouw te verhogen.

FASE 3B

Beide niveaus van het voorste deel van het achtergebouw worden ingericht als multifunctionele ruimtes.

Om de laagdrempeligheid van het gebouw te verzekeren worden de ramen op het gelijkvloers doorgetrokken tot maaiveld zodat de lange ruimte volledig penetreerbaar is. Achter de openingen wordt een glazen wand verwezenlijkt die volledig kan opengezet worden zodat de buitenruimte als verlenging van de ruimte fungeert.

Boven de buitenruimte wordt ter breedte van de binnenruimte een zeil gehangen dat samenvouwbaar is naargelang de weersomstandigheden en de sfeer die men wenst te verkrijgen.

 

FASE 4

Pleinaanleg met een grote inspraak van de participanten.

Voorstel naar een combinatie van geluidshinder en modules toe: “octopussen” – verplaatsbare, flexibele wanden die kunnen omgevormd worden tot cocoons op het plein waarin de jongeren hun eigen ruimtes kunnen vormen voor verscheidene activiteiten.

De wanden bestaan uit verschillende materialen waaronder groene wanden, lege canvassen voor graffiti-kunst, metalen panelen,… met een geluidsisolerende basis.

Wanneer het plein als een geheel moet worden gebruikt, kunnen de wanden opgeplooid worden tegen de scheimuur zodat dit nu een geluidsisolerende wand vormt.