2009 Kapelakker

Sociale huisvesting – 30 woningen

Kapelakker, Brecht

De Voorkempen – h.e., St-Job-in-’t-Goor

Meer info » Plannen »

Het ontwerp past zich in in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan – deel B: Kapelakker – 2006 – opgesteld door IGEAN.

Een algemene “circulatie-as 1e orde” wordt – op de as kerk St.Lenaerts … kasteel de Eester – in vrije configuratie vanuit de S. Streuvelslaan voorzien. Op deze circulatie-as worden drie “N-Z-circulatielijnen 2e orde” geënt die telkens twee “urban villa’s” bedient.
Hierdoor ontstaan twee aaneensluitende “pleinzones” die het binnengebied centraliseren en waarop de zes gebouwen geënt worden. De beide pleinzones bevatten diverse elementen en structuren om het binnengebied te organiseren en in te richten tot centrale ontmoetingsplaats als aanvullende “openbare” dimensie van de omringende gebouwen.
De inplanting en schikking van de “urban villa’s” houdt rekening met eenzelfde oost-west-oriëntatie voor alle gebouwen. De onderlinge afstand en verschuiving der gebouwen onderling laat toe vrije langse gevelzijden – zowel aan de tuinzijde als aan de openbare zijde – te organiseren en een vrije zuidelijke zonne-inval te waarborgen doorheen de aansluitende buitenruimten.

Binnen de richtlijnen van het RUP wordt gekozen voor meergezinswoningen ten aanzien van ééngezinswoningen. Deze keuze laat toe eenzelfde equivalent aan wooneenheden te realiseren met slechts 40% terreinbezetting ten voordele van het open groene karakter van de site. De zes “urban villa’s” bevattent telkens vijf wooneenheden. De twee grondgebonden één-nivo-wooneenheden beschikken over een tuin met bijkomende ontsluiting aan de achterzijde, de drie wooneenheden op de verdieping – allen toegankelijk via de 1e verdieping – over een ruim dakterras.