2017 VBS Trapop Retie

Uitbreiding en nieuwbouw van schoolaccomodatie

2017

Laarstraat 1 , 2470 Retie

2e plaats

Scholen van Morgen, Vrije Basisschool Trapop

ism dmvA architecten, Mechelen

Meer info » Plannen »

VISIE ONTWERP
Met dit wedstrijdvoorstel willen we de bouwstenen voor een ontwerpmatige aanpak voor een nieuw schoolgebouw leggen. Het voorstel pretendeert geen voldragen ontwerp te zijn, maar omsluit het kader waarbinnen wij als ontwerpteam kansen zijn om een geschikte meerwaarde voor de site te bedenken. Deze nota kan de basis vormen voor een dialoog tussen ontwerper, opdrachtgever en gebruiker.
Het resultaat van de wedstrijd zal nooit alle details van de projectdefinitie ten gronde beheersen, maar kan als een eerste helder en eenvoudig concept wel degelijk een katalyserend effect hebben. Het ontwerp dat we u presenteren in deze bundel is in die zin dan ook meer een bevraging dan een statement: ‘wat denkt u ervan als we dit soort school zouden maken?’ We zien het wedstrijdontwerp als een voorbeeld van een gevolgde redenering, een illustratie van onze denkwijze, een bewijs van onze know-how, de formulering van een ambitieniveau, …

STEDENBOUWKUNDIG KADER
De school is gehuisvest in een voormalig kloostercomplex. Recent werden op het zuidelijk gedeelte van de site nieuwe serviceflats Kloosterhof en woon- en zorgcentrum Annadal gebouwd. De tuin van het Annadal grenst aan de schoolsite. Ten noorden grenst de site aan de Kloosterstraat, een drukke gewestweg, waarbij de oude kloostermuur zorgt voor afscherming van de speelplaats ten opzicht van deze weg.
Op vraag van de school werd er een veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers aangelegd, ter hoogte van de sporthal. Momenteel bevindt de hoofdingang van de school zich aan de Laarstraat, waar er ook een kiss-and-ride zone is. Langs deze hoofdingang komen ook externen en leveranciers de school binnen.
De huidige  gebouwen waar de lagere school in gehuisvest is zijn verouderd en onefficiënt.
Daarom ambieert dit project het bouwen van nieuwe huisvesting die voldoet aan de hedendaagse comfortnormen en bovendien het welbevinden en de ontplooiing van de leerlingen gunstig beïnvloedt.
Minimum te behouden zijn de kleuterschool en recent aangebouwde sporthal, samen met blok A aan de Laarstraat. Dit gebouw met zadeldak grenst aan de gerenoveerde gevel van woon- en zorgcentrum Annadal en zal in een latere fase gerenoveerd worden. Hier zijn 6 klassen voor het 4de, 5de en 6de leerjaar gehuisvest. De gevel van dit gebouw is één van de elementen op de site die verwijzen naar het verleden van de site als klooster. Ook de
kapel aan de zijde van de Kloosterstraat refereert hiernaar.