2009 Molenveld

Sociale huisvesting – 53 woningen

Teinstraat, Peulis

CVBA Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg

Meer info »

Het ontwerp diende zich in te passen in de Stedenbouwkundige Studie “Molenveld” – Gemeente Putte, opgesteld door Ontwerpbureau Stramien cvba – 2008 – in opdracht van de VMSW, Brussel.

Het betrokken terrein situeert tussen de dorpskern en de bestaande sociale woonwijk Molenveld I. De stedenbouwkundige studie opteerde voor een kernversterkende inrichting van een verkeersluwe woonerf met de Teintstraat als enige ontsluiting tot het binnengebied. Het inrichtingsplan voorzag 3 pleinvormige clusters met in totaal 33 gekoppelde ééngezinswoningen en 20 meergezinswoningen langsheen de centrale toegangs-as door het terrein.

De architecturale invulling beoogt oa op basis van het “doorzon-woningtype” een maximale interactie tussen de private en gemeenschappelijke ruimten. Tevens dragen de gedifferentieerde volume- en gevelconfiguraties bij tot de ruimtelijke herkenbaarheid. De drie bouwblokken voor meergezinswoningen worden opgetild zodat een vrij gelijkvloers ontstaat voor gemeenschappelijke toegangen, fietsen- parkeer- en huisvuilaccomodatie.
Alle ééngezinswoningen beschikken over een tuin, de appartementen over een ruim dakterras.
Er worden in totaal 4 type-ééngezinswoningen ontwikkeld en 3 type-appartementen in functie van hun situering op het terrein, de oriëntatie en de programmatorische invulling.