2013 Tinelsite

Ontwikkeling site Tinel – gemengd programma

Edgar Tinellaan , Mechelen

Stad Mechelen

ism ONO architectuur, Antwerpen en Bovenbouw, Antwerpen

Meer info » Plannen »

Onze missie voor Tinel in Mechelen is een levendige nieuwe stadsbuurt te ontwikkelen waar het goed wonen is. Wonen tussen groen en cultuur is wat Tinel uniek maakt.

In de woningen in de oude kazerne zien we jonge gezinnen die er hun eerste huis aankopen. Op elkaar gestapelde huizen, met een eigen tuin of terras, of compacte nieuwbouwwoningen, maar allemaal aansluitend op een privatieve of openbaar toegankelijke tuin. Deze jonge gezinnen komen uit Mechelen, of vanuit de rand, en de ouders zijn professioneel actief. Zij wensen zeker te zijn van een duurzame belegging maar hun
budget is beperkt. Hun ouders dragen hun steentje bij voor hun eerste woningaankoop, maar ook wij zullen als PPS-partner van de stad Mechelen door middel van financiële en technische technieken deze woningen betaalbaar houden voor deze doelgroep.

Vanuit hun privaat tuintje zetten peuters hun eerste stapjes naar de collectieve tuin, waar zij planten, bloemen, speeltuigen, en vooral andere kinderen ontdekken. Een boeiend schouwspel voor de bewoners van de mooie appartementen rondom rond deze semi-private plek. Voor deze appartementen mikken we op bewoners die hun vorige woning buiten of binnen de stad verkopen, en bewust kiezen om op Tinel te gaan wonen. Het culturele karakter, de aanwezigheid van de bibliotheek
en het memoriaal, het park en het leescafé spreekt deze mensen aan en garandeert een boeiend leven. De appartementen zijn duurzaam, en beantwoorden aan strengere duurzaamheidsnormen dan deze die vanaf 2014 verplicht zijn. De aankoop moet een goede belegging zijn, waarop de kinderen later een mooie meerwaarde kunnen realiseren.

In het andere kazernevolume tenslotte, ontwikkelen we kleinere units. Dit zou handig kunnen zijn voor een sociale doelgroep die koopt (via een sociale huisvestingsmaatschappij), maar even goed voor een privé-investeerderdie kleinere appartementen verhuurt, of voor koppels of alleenstaanden die graag compact op Tinel komen wonen, zonder te veel zorgen aan hun hoofd.

De rode draad doorheen onze ontwikkelingsvisie is ontdekken. Een peuter ontdekt zichzelf, een eerste grasspriet, een ander kind. Een kleuter ontdekt de bomen, de bloemen en de eendjes. Een student spreekt af in het park, en ontdekt het memoriaal. Een actieve volwassene komt thuis of werkt thuis, geniet van de ruimte en het comfort in zijn woning en ontdekt de stad. Een gepensioneerde volwassene vertoeft in het park, leest in de bibliotheek en ontdekt de streekbieren in het leescafé bij een krant. Iedereen ontdekt de culturele voorstellingen in de kerk.
Iedereen winkelt op de zondagsmarkt aan het park. Iedereen is tevreden met Tinel.