2016 KFC Muizen

Bouw van een nieuwe voetbalcantine voor KFC Muizen

2016

Lotelingstraat 5/Z, 2812 Mechelen

1ste plaats

Meer info » Plannen »

De bouwzone volgens het RUP bepaalt dwingend de vrij centrale inplanting van het gebouw op het terrein.
Teneinde het gevraagde programma te kunnen realiseren noodt de geringe toegewezen
footprint-oppervlakte tot het bouwen met een verdieping.
Zowel om technische als praktische gebruiksredenen werd geopteerd om alle functies
bovengronds te voorzien.
Het gebouwconcept vertaalt zich in twee ten aanzien van elkaar verschoven balkvolumes. Hierdoor ontstaat enerzijds aan de voorzijde een overdekte toegangszone en anderzijds een dakterras-zone centraal op het terrein.
Het gelijkvloerse balkvolume herbergt de hoofdtoegang, alle kleedkamers met aanhorigheden en de diverse dienst- en technische ruimten.
Het balkvolume op de verdieping herbergt rond de trapzone de dienstlokalen met de polyvalente ruimte, vergaderzaal/secretariaat en is verder volledig bestemd voor cafetaria en aansluitend terras