2009 Pauwelslei

Sociale huisvesting – 50 woningen

2009 – 2de prijs

Pauwelslei – Brasschaat

De Voorkempen – h.e., St-Job-in-’t-Goor

Meer info » Plannen »

De conceptuele behandeling van het terrein houdt rekening met de uitgangspunten:

– de toegangsweg vanuit de Pauwelslei naar de sporthal / GILO Het Heiken wordt de hoofdontsluiting tot het terrein

– naast een duidelijke westelijke “achtergrens” tav de tuinen woningen Het Heiken wordt het terrein ruimtelijk gedefinieerd door 2 schaalmatig verschillende “groene kamers”

– in elke “groene kamer” worden twee tegenover elkaar gelegen woonentiteiten met een verschillende typologie ingeplant, entiteit A langsheen de oostgrens – entiteit B langsheen de westgrens van het terrein

– beide “groene kamers” worden gelinkt binnen de totaliteit van het terrein … een langse wadi-as – alternerend tussen beide groene kamers – wordt begeleid door een globaal wandelpad dat het terrein van noord naar zuid doorkruist

– na sanering wordt het aanwezige groen opgewaardeerd tot zowel decorum als gebruiksgroen

Het project voorziet in 55 sociale wooneenheden.

Woninggroep A voorziet in 31 gegroepeerd-geschakelde één-nivo “terraswoningen”.

– een directe confrontatie met de vrij smalle bedieningsweg sporthal / GILO Het Heiken wordt vermeden door beide entiteiten terugliggend in te planten tav openbaar domein

– hierdoor ontstaat een eerste interactiezone tussen binnengebied en openbaar domein waarop tevens de diverse circulatiezones van beide gebouwen geënt worden

– tevens worden beide gebouwen opgetild tav het maaiveld zodat ruimte ontstaat voor een verlaagd plateau met open karakter voor autostaanplaatsen, individuele (fietsen) bergingen, onderhoud, ed

– door de opgetilde gebouwenvolumes ontstaat een transparantie-herkenbaarheid langs heen de oostelijke terreingrens tot het binnengebied

– de verticale circulatiezones verbinden in open karakter het openbaar domein met het  binnengebied…aan elke circulatiezone is de toegang gekoppeld tot 5 wooneenheden.

Woninggroep B voorziet in 24 grondgebonden twee-niveau-woningen met indiviuele tuinen en/of dakterrassen

– de schakeling voorziet in enerzijds de grondgebonden woningen van het type T4/6 en anderzijds de grondgebonden woningen van het type T1/2 in combinatie met een bovengeplaatst woningype T 3/5.

– buiten woningtype T B-1/2 zijn beide overige woningtypes als “doorzon-woning” zowel plein- als tuingericht

De getrapte volume-opbouw, de leesbaarheid van de circulatiezones, de deels inpandige gevelconfiguratie en de specifieke gevelbehandeling per woningtype binnen een globale modulatie, beogen enerzijds een leesbaarheid en identificatie van de diverse wooneenheden binnen de totaliteit van de woninggroep en anderzijds een stimulerende interactie tussen de gebouwen onderling en het openbaar domein.