2012 Populierendreef

Studentenhuisvesting – 85 eenheden

2012

Populierendreef, Mechelen

Bauman, Antwerpen

ism SMAK architects, Antwerpen

Meer info » Plannen »

Gelegen op loopafstand van Mechels stadscentrum, treinstation Nekkerspoel, de campus Hoge school Lessius en de gekende uitgangsbuurten bleek deze locatie ideaal voor de ontwikkeling van studentenhuisvesting.

Door een gedeeltelijke afbraak van het hoofdgebouw wordt vanuit de omringende straten – Populierendreef, ’t Eitje, Sint Gummarusstraat – een centraal doorwaadbaar binnengebied gecreëerd. Fietsenstalling worden gelinkt aan deze doorgangen.

Alle circulatie van en naar de studentenhuisvesting verloopt via deze centrale circulatiezone. De ontmoetingsplaats krijgt een eigen studentikoos karakter als ruimte voor gezamenlijk activiteiten, ontspanningsplaats op een groen en/of verhard plein, als ligweide, BBQ plaats.

Voor de herbestemming en de herinrichting van de gebouwen bleek een intelligente ontmanteling en afbraak, het maximaal behoud en herbruiken van degelijke constructie-elementen een waardevol uitgangspunt. Naast een positief financieel-economisch aspect wordt tevens de ziel en eigenheid van de gebouwen maximaal geherwaardeerd. In totaal zijn drie niveaus ingericht voor huisvesting met telkens per verdieping een gemeenschappelijke ruimte.

De straatgevels worden sober en gesloten cfr de huidige toestand behandeld. De bestaande straatgevels worden voorzien van een solide sokkel, thermisch geïsoleerd en bekleed met aarden gevelpaneeltjes. Bestaande raamopeningen worden grotendeels behouden, nieuwe raampartijen bezorgen met een kleurtoets een individueel karaker aan elke woongelegenheid. De gevels, gericht naar het binnengebied, krijgen een opener en gediversifieerd karakter. Gebruik van hout als duurzame gevelbekleding in combinatie met zonneblinden per kamerraam zorgen voor een ritmiek van open en gesloten elementen.