2003 Winketkaai

Stedenbouwkundige en architecturale wedstrijd

Winketkaai – Bethanienstraat, Mechelen

Stadsbestuur, Mechelen

Meer info » Plannen »

Het binnengebied ontwikkelt zich binnen een repeterende lineaire volume-opbouw loodrecht op de Winketkaai. Deze inplanting refereert naar de typische waterstraatjes-configuratie terug te vinden binnen de ringomwalling van de kernstad.

Hierdoor ontstaat een maximaal gelijkwaardige behandeling voor alle woningen ten aanzien van de Winketkaai / Keerdok en wordt een 1ste rang water-frontvorming langs de Winketkaai met mogelijk degenererende invloed op het binnengebied vermeden. Door een consequente inplanting ontstaat tevens doorheen het ganse binnengebied een gelijkwaardige visuele relatie en belevingswaarde van het openbaar domein ten aanzien van “het water”… de transparantie van 1ste orde. Tegelijkertijd wordt aan de overzijde een deel van de Bethaniënstraat mee op “het water” gerelateerd.

Tussen de lineaire structuur der bouwblokken wisselen openbare en grondgebonden privé-buitenruimten zich af. Elk bouwblok wordt deel van de interactie tussen het openbaar domein van de Winketkaai / Bethaniënstraat en het privatieve binnengebied. Tevens worden binnen het bebouwde plangabarit – afwisselend parkeerzones voorzien, beiden bereikbaar vanaf de Winketkaai. Beide parkeerzones zijn telkens onder een bouwblok in open relatie op half niveau verzonken gesitueerd ten aanzien van hun omgeving. Door de halfondergrondse situering van deze parkeerzones ontstaat telkens zowel een bouwblok op “belle étage” als een “grondgebonden” bouwblok.

De gelijkwaardige openbare ruimte-verdeling wordt gecentraliseerd rond een ruimere pleinvorming met specifieke dimensionering en niveau-bepaling.

Binnen de lineaire planconfiguratie schikken de 60 woningen zich binnen een modulaire planopbouw van 6.00 x 6.00 m waarbij een vierdelige planmodule – telkens 3 woningen samenstellend – beiderzijds geschikt wordt rond een gemeenschappelijke toegangszone. Binnen deze vierdelige planmodule–basis wordt een gedifferentieerde woningsamenstelling mogelijk. De zich repeterende toegangszones vormen over het ganse binnengebied de transparantie van 2e orde.