2011 Rashoevewijk

Sociale huisvesting – 69 woningen

2011

Rashoevewijk, Heist-Op-Den-Berg

CVBA Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg

Meer info » Plannen »

Het ontwerp diende zich in te passen in de stedenbouwkundige studie van Studiegroep Omgeving van maart 2010. Deze voorziet drie ” landschapskamers” waarin diverse typologiën van woningen dienen ontwikkelt.

Landschapskamer 1 – 33 wijkwoningen.

De schaal en typologie der woningen sluit aan op de omringende bebouwing van het bestaande dorpsweefsel. De woningen worden onderverdeeld in 3 types afhankelijk van hun ligging en inplanting in de landschapskamer. Alle woningen beschikken over een gelijkvloerse leefruimte gericht op de tuin en een afzonderlijke slaapverdieping.

Landschapskamer 2 – 26 parkwoningen.

De woningen worden onderverdeeld in 2 types waarbij telkens geopteerd wordt om de leefruimte op de verdieping te situeren in combinatie met een ruim dakterras zodat maximaal uitzicht geboden wordt op de Rashoevebeek-vallei. De  relatie met de tuin wordt in beide types zowel gelijkvloers als via de verdieping gerealiseerd.

Landschapskamer 3 – 10 valleiwoningen

Hier worden 3 alternatieve stedenbouwkundige opties genomen:

– de ingeplante volumes worden gespiegeld tav de stedenbouwkundige studie

– de bouwvolumes achteraan ten aanzien van de Rashoevebeek-vallei worden niet gesloten…zodoende wordt een optimale transparantie gewaarborgd waarbij de valleizone maximaal kan integreren in de bouwzone

– de voorziene bouwdiepte van 30m wordt teruggebracht naar 26m…zodoende blijft achteraan potentieel meer ruimte vrij voor de Rashoevebeek-vallei

In totaal worden 5x twee gecombineerde woningtypes ingepland.

Woningtype A situeert zich telkens aan de straatzijde in combinatie met de geïntegreerde garages. De leefruimte situeert zich op de verdieping in combinatie met erker-terras zodat toch nog ruim zicht op de vallei verzekerd blijft.

Woningtype B situeert zich telkens aan de valleizijde van het bouwvolume. Hier wordt geopteerd voor een gelijkvloerse leefruimte in maximale relatie tot de vallei en de tuin.

De sobere architectuur van de valleiwoningen is het resultaat van een driegevel-interactie met de contextuele inplanting der gebouwen onderling en ten aanzien van zijn omgeving.