Visie

Het vaste samenwerkingsverband Architektenkooperatief BVBA werd opgestart in 1988 nadat reeds sinds 1975 diverse projecten in gelegenheids-samenwerking werden gerealiseerd.

In 2014 wordt Architektenkooperatief BVBA omgevormd tot Mooens – Van den Berghen – Architektenkooperatief BVBA.

De architect-zaakvoerders leiden een architectenbureel met tevens, buiten de eigenlijke architectuurdiscipline, aandacht voor de diverse raakvlakken en interacties tussen de architectuur en andere disciplines.

De verschillende in diverse domeinen gesitueerde studies en realisaties behandelen deze problematiek: van de eengezinswoning over groepswoningbouw, kantoren, scholen tot stedenbouwkundige inplantingen… en behandelen functie-invullingen als wonen, werken, opleiden, ontspannen … met een specifieke benadering van de functie-invulling zelf tot de context die deze functie als randvoorwaarde heeft.

De diversiteit aan studies en realisaties getuigen van een ruime professionele interesse omtrent de verschillende deelaspecten binnen de globale sociale omgeving:

 • openbare gebouwen
 • administratieve centra
 • culturele centra en auditoria
 • scholen
 • gemeentehuizen
 • sporthallen
 • kantoorgebouwen
 • handelszaken
 • banken
 • hotels
 • groepswoningbouw
 • sociale woningbouw
 • privé woningbouw
 • stedenbouwkundige ontwikkelingen
 • renovatie- en verbouwingswerken
 • interieurinrichtingen