1973  N.H.I.B.S.- Nationaal Hoger Instituut Bouwkunde Stedenbouw – Antwerpen

1972 – 1973  Gespecialiseerde opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

1971  stage: L. Wouters – arch., Deurne

1975 – 1976  stage: G. Baines – arch., Antwerpen

1976 -1982  SILO Studiegroep Inrichting LeefOmgeving mede-oprichter – zaakvoerder multidisciplinair architectenkantoor ism arch. Jo Crepain & Tjen Hoeckx

1977 – 2004  St.Lukas Technische & Beroepsleergangen – Kapellen HSTL – Afdeling Bouwkunde Docent diplomajaar: architektuurontwerpen, grafisch- technisch tekenen

1982  ontbinding SILO Studiegroep Inrichting Leefomgeving

1982 – 1988  zelfstandig architect

1988  Architektenkooperatief bvba mede-oprichter – zaakvoerder-vennoot

1991 – 1995  Gemeente Brasschaat – Commissie van Advies voor Ruimtelijke Ordening externe deskundige

2001    Gemeente Brasschaat Gecoro – Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening externe deskundige sinds 2001 voorzitter sinds 2005

2014    Ontbinding Architektenkooperatief bvba

2014    Mooens – Van den Berghen – Architektenkooperatief bvba mede-oprichter – zaakvoerder-vennoot

John Mooens

1973  N.H.I.B.S.- Nationaal Hoger Instituut Bouwkunde Stedenbouw – Antwerpen

1972 – 1973  Gespecialiseerde opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

1973 – 1974  stage: L.Geys – arch. Mechelen

1976 – 1988  zelfstandig architect

1982 – 1989  lesgever Sint Lucas Brussel – Afdeling Stedenbouw

1988  Architektenkooperatief bvba mede-oprichter – zaakvoerder-vennoot

2014    Ontbinding Architektenkooperatief bvba

2014    Mooens – Van den Berghen – Architektenkooperatief bvba mede-oprichter – zaakvoerder-vennoot

Jan Van den Berghen